Zabiegi Cennik

WYSZUKIWARKA ZABIEGÓW

Wybierz przynajmniej jedną kategorię,
a następnie kliknij szukaj

Wyszukaj po słowie kluczowym

Kupon na pierwszy zabieg:

20zł

Odbierz kupon

Zabiegi
na twarz
Zabiegi
na ciało
Masaże i spa Rytuały Japońskie Dla mężczyzn Kwasy Trwała
depilacja
Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna
estetyczna
Zabiegi na twarz Zabiegi na ciało Masaże & SPA Rytuały japońskie Zabiegi dla mężczyzn Kwasy Trwała depilacja Pielęgnacja dłoni i stóp Fizjoterapia Trychologia Medycyna estetyczna

Regulamin

Regulamin Nabywania i Realizacji zabiegów promocyjnych .

1.Jeden klient może wykupić dowolną ilość zabiegów promocyjnych.

2. Zabiegi zakupione w ofercie promocyjnej można wykorzystać przez 3 miesiące od dnia zakupy z wyłączeniem " depilacji laserowej".

3.Zakupione zapbiegi nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.

4. Nie ma możliwości zakupu promocji w formie Bonu Podarunkiowego.

5.Promocja nie łączy się z innymi dostepnymi w gabinecie kuponami oraz Bonami Podarunkowymi.

6. Nie ma możliwości płatności Bonem Podarunkowym oraz innymi kuponami , kartsmi lub kodami zniżkowymi za zabiegi promocyjne. 

7. Jeżeli promocja obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwskazań nie mogą zostać wykonane, istnieje mozliwość ich zmiany na inne o tej samej wartości lub podobnej.

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONÓWUPOMINKOWYCH:

1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet placówka YASUMI, w której nabywany i realizowany jest Bon.
2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.
4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
5. Bon ważny jest przez 3 miesiące od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.
11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty. Jeśli nabywca jest zainteresowany kupnem bonu do realizacji w dowolnym Gabinecie w sieci, Bon powinien zakupić na stronie www.bony.yasumi.pl
13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
14. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia drogą mailową (adres email znajduje się w zakładce Kontakt) zarezerwowanej wizyty minimum 5 dni przed zaplanowanym terminem, z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)

15. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.
16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.
17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
18. Ochrona danych osobowych:
o Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
o Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
o Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.
o Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
o Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
o Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Ta strona wykorzystuje pliki "cookies". Pozostając na niej, wyrażasz na to zgodę. Rozumiem